KIEROWNICTWO
   

ALKOR Sp. z o.o.
ul. Doki 1 80-863 Gdańsk, Polska

KRS  0000010396
KAP.ZAK. 6.292.800 PLN


Kontakty personalne:


 
Jan Tukalski - Prezes Zarządu
e-mail
j.tukalski@alkor.pl
tel: +48 58 769 19 19

Elżbieta Polańska - Vice Prezes Zarządu
e-mail:
e.polanska@alkor.pl
tel: +48 58 769 19 19

 

Andrzej Żółć - Szef Marketingu
e-mail:
a.zolc@alkor.pl
tel: +48 58 769 16 69


Henryk Pobłocki - Szef Produkcji
e-mail:
h.poblocki@alkor.pl
tel: +48 58 601 631 081